دریافت مراسم ظهر هشتم محرم ۱۳۹۳ – هیئت الحسین(ع)

دریافت مراسم زیبای ظهر هشتم محرم مورخ ۱۳۹۳/۰8/11 – هیئت الحسین(ع) با نوای : حاج جعفر اکبرزاده – کربلایی حسین ذوقیان به همراه سخنرانی : حجت الاسلام یادگاری [به همراه پخش آنلاین فایلهای صوتی]

دریافت مراسم ظهر هفتم محرم ۱۳۹۳ – هیئت الحسین(ع)

دریافت مراسم زیبای ظهر هفتم محرم مورخ ۱۳۹۳/۰8/10 – هیئت الحسین(ع) وداع با پیکر دو شهید گمنام با نوای : حاج محمود اکبرزاده حاج جعفر اکبرزاده – کربلایی حسین ذوقیان به همراه سخنرانی : حجت الاسلام یادگاری [به همراه پخش آنلاین فایلهای صوتی]

دریافت مراسم ظهر ششم محرم ۱۳۹۳ – هیئت الحسین(ع)

دریافت مراسم زیبای ظهر ششم محرم مورخ ۱۳۹۳/۰8/09 – هیئت الحسین(ع) با نوای : حاج جعفر اکبرزاده – کربلایی حسین ذوقیان به همراه سخنرانی : حجت الاسلام یادگاری [به همراه پخش آنلاین فایلهای صوتی]

دریافت مراسم ظهر پنجم محرم ۱۳۹۳ – هیئت الحسین(ع)

دریافت مراسم زیبای ظهر پنجم محرم مورخ ۱۳۹۳/۰8/08 – هیئت الحسین(ع) با نوای : حاج جعفر اکبرزاده – کربلایی حسین ذوقیان به همراه سخنرانی : حجت الاسلام یادگاری [به همراه پخش آنلاین فایلهای صوتی]

دریافت مراسم ظهر هشتم محرم ۱۳۹۳ – هیئت الحسین(ع)

ارسال شده توسط lohoof در آبان - ۱۲ - ۱۳۹۳ ۴ دیدگاه

دریافت مراسم زیبای ظهر هشتم محرم مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۱هیئت الحسین(ع)

با نوای : حاج جعفر اکبرزادهکربلایی حسین ذوقیان

به همراه سخنرانی : حجت الاسلام یادگاری

[به همراه پخش آنلاین فایلهای صوتی]

دریافت در ادامه مطلب »

دریافت مراسم ظهر هفتم محرم ۱۳۹۳ – هیئت الحسین(ع)

ارسال شده توسط lohoof در آبان - ۱۲ - ۱۳۹۳ ۲ دیدگاه

دریافت مراسم زیبای ظهر هفتم محرم مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۰هیئت الحسین(ع)

وداع با پیکر دو شهید گمنام

با نوای : حاج محمود اکبرزاده

حاج جعفر اکبرزادهکربلایی حسین ذوقیان

به همراه سخنرانی : حجت الاسلام یادگاری

[به همراه پخش آنلاین فایلهای صوتی]

دریافت در ادامه مطلب »

دریافت مراسم زیبای ظهر ششم محرم مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۹هیئت الحسین(ع)

با نوای : حاج جعفر اکبرزادهکربلایی حسین ذوقیان

به همراه سخنرانی : حجت الاسلام یادگاری

[به همراه پخش آنلاین فایلهای صوتی]

دریافت در ادامه مطلب »

دریافت مراسم زیبای ظهر پنجم محرم مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۸هیئت الحسین(ع)

با نوای : حاج جعفر اکبرزادهکربلایی حسین ذوقیان

به همراه سخنرانی : حجت الاسلام یادگاری

[به همراه پخش آنلاین فایلهای صوتی]

دریافت در ادامه مطلب »

دریافت مراسم زیبای ظهر چهارم محرم مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۷هیئت الحسین(ع)

با نوای : حاج جعفر اکبرزادهکربلایی حسین ذوقیان

به همراه سخنرانی : حجت الاسلام یادگاری

[به همراه پخش آنلاین فایلهای صوتی]

دریافت در ادامه مطلب »

دریافت مراسم ظهر سوم محرم ۱۳۹۳ – هیئت الحسین(ع)

ارسال شده توسط lohoof در آبان - ۹ - ۱۳۹۳ ۴ دیدگاه

دریافت مراسم زیبای ظهر سوم محرم مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۶هیئت الحسین(ع)

با نوای : حاج محمود اکبرزاده

حاج جعفر اکبرزادهکربلایی حسین ذوقیان

به همراه سخنرانی : حجت الاسلام یادگاری

[به همراه پخش آنلاین فایلهای صوتی]

دریافت در ادامه مطلب »

ویدئو امروز
پشتیبانان ما